21. Milano

lök, skinka, pepperonikorv, gorgonzola